www.ellenrodenberg.nl

map

 

2023-dw

 

Drawing Writing

2020 2023

 

 

 

How it Works (2nd book)

16.9.2022

 

 

Under the Influence (2nd book)

 

August 2022

 

Eigenlijk (2nd book)

August 2022

 

Losgezongen (2nd book)

August 2022

 

 

 

Afwijking

Discrepancy (2nd book)

October 2022

 

 

Zij

She (2nd book)

24.10.2022

 

Made -up

You are not making this up (2nd book)

2 maart en 1 april 2023

 

 

Inzichtelijk

Omgevallen doorzicht

Inside

Toppled transparancy (2nd book)

3.4.2023

 

 

 

 

 

 

(2nd book)

 

 

 

 

(2nd book)

 

 

 

 

(Eng)

Drawing and writing books

There are now 2 books.

The first book I started in August 2020.

In it I explore and experiment while writing and drawing. My curiosity is about the influence of the place and environment where I find myself at the moment of drawing and writing.

That influence can be a combination of the knowledge (conscious and unconscious) gathered on 'that day'.

I see these books not as a diary but more of an artist's book where writing and drawing appear for experimental-artistic reasons. 

 

For this book I use a fixed set of multi-colored pencils supplemented by regular colored pencils and sometimes otherwise; for writing I use a fountain pen.

 

I am guided by an intuitive inspiration that evokes "desire to draw.

For a more extensive archive see my insta account

#write_draw_book_erf

#write_draw_erf

 

 

Ellen Rodenberg 2023

 

 

 

(NL)

Teken- en schrijf-boeken

Er zijn inmiddels 2 boeken.

Het eerste boek ben ik in augustus 2020 begonnen.

Hierin onderzoek en experimenteer ik al schrijvend en tekenend. Mijn nieuwsgierigheid gaat uit naar de invloed van de plek en omgeving waar ik me op het moment van tekenen en schrijven bevind.

Die invloed kan een samenstelling zijn van wat er op ‘die dag’ aan kennis (bewust en onbewust) opgedaan is.

Ik zie deze boeken niet als dagboek maar meer een kunstenaarsboek waar schrijven en tekenen om experimenteel-artistieke redenen verschijnen.  

 

Voor dit boek gebruik ik een vaste set multi-kleurpotloden aangevuld met gewone kleurpotloden en soms anders; voor het schrijven gebruik ik een vulpen.

 

Ik laat me leiden door een intuďtieve ingeving die ‘zin om te tekenen’ oproept,

Zie voor een uitgebreider archief mijn insta account

#write_draw_book_erf

#write_draw_erf

 

 

Ellen Rodenberg 2023

 

 

 

(1st book)

 

De eerste zinnen van pagina’s uit het 1e Write-Draw boek en de omgeving.

 

21.10.20… Vreemd toch altijd. Het beginnen naar een idee, een ingeving en erachter komen dat de tekening ook een idee blijkt te hebben…

 

     

 

 

21.4.21… Doe ik nou onderzoek naar verschijningen? Hoe verschijnt er een gezicht in de rodondenderon? Ik zie 2 ogen en een mond…