www.ellenrodenberg.nl

Map

 

Solo exhibition 2020

Galerie Lutz, Delft,NL

As If

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tondo, 20cm diameter, oil on canvas

 

 

Black and two holes, 20x40cm, oil on canvas

 

 

 

 

 

 

Attitude 4 24x35cm oil on canvas

 

 

 

 

 

 

Attitude 1, 32x30cm acrylic and oil on canvas glued on a white streched canvas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As If

Solotentoonstelling

Galerie Lutz 2020

 

Ellen Rodenberg is erg geďnteresseerd in wat verf, kleur, vorm en licht doen bij haar maar ook bij de beschouwer van werken van beeldende kunst. Vandaar de titel van haar tentoonstelling.

Mensen zoeken graag in eerste instantie naar het herkenbare, de hersenen zoeken houvast: ‘het lijkt wel een landschap, een boom, rivier etc.’

Voorbij dat stadium is er alleen de verf, kleur, vorm en techniek. De concentratie op het beeld neemt toe waarop diepere gedachten en associaties de ruimte krijgen.

Maar met deze titel wil zij de beschouwer ook de vrijheid van eigen interpretatie geven en er middels haar werk mee communiceren.

Daarnaast speelt de geschiedenis van haar eigen werk een belangrijke rol. Zo hergebruikt zij uitsnijdingen van oude schilderijen, legt deze over elkaar om tot een nieuw beeld te komen of gebruikt zij zwerfhout, platte voedselblikjes of een gevonden prop papier als drager.

Interessant is ook de wijze waarop zij een dunne doek over een op de grond liggend opgespannen doek legt, het dunne doek beschildert met verdunde acrylverf waarna dit doorsijpelt op het opgespannen doek. Vervolgens trekt zij het dunne doek weg en is er een nieuw beeld ontstaan waaraan weer verder gewerkt wordt.

Ellen probeert constant grip te krijgen op haar hectische gedachtestromen, het werk van grote voorgangers, de kunstwereld en de samenleving in het algemeen.

 

Vanaf 2006 gaat zij in het verlengde van haar eigen beroepspraktijk een samenwerking aan met de beeldend kunstenaars Maarten Schepers en Kees Koomen onder de naam Ex-Mękh.

De groep maakt installaties, video’s en performances in binnen- en buitenland.

Er is intensief contact met verwante groepen in heel Europa.

Ellen Rodenberg is very interested in what paint, color, shape and light do to her, but also to the viewer of works of visual art. Hence the title of her exhibition. People like to initially look for the recognizable, the brains look for something to hold on to: ' it looks like a landscape, a tree, river, etc.' Beyond that stage there is only the paint, color, form and technique. The concentration on the image increases where deeper thoughts and associations are given space. But with this title she also wants to give the viewer the freedom of their own interpretation and communicate with it through her work. The history of her own work also plays an important role. That's how she reuses cut out old paintings, superimpose them to create a new image or does she use driftwood, flat food cans or a found wad of paper as a carrier. Also interesting is the way in which she stretches a thin canvas over a lying on the ground canvas, paints the thin canvas with diluted acrylic paint, after which it seeps on the stretched canvas. Then she pulls the thin canvas away and a new image has arisen on which further work is being done. Ellen is constantly trying to get a grip on her hectic streams of thought, the work of great predecessors, the art world and society in general. Since 2006 she has entered into a collaboration as an extension of her own professional practice with the visual artists Maarten Schepers and Kees Koomen under the name Ex-Mękh. The group makes installations, videos and performances at home and abroad. There is intensive contact with related groups throughout Europe.

Will Lutz

2020