www.ellenrodenberg.nl

 

 

 

 KunstRai (Art Fair, Amsterdam, Netherlands) 2005 Gallery Lutz

 

PolyPorte / PowerPlace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PowerPlace

foto: artbbq

 

 

 

 

 

 

     

PolyPorte

foto: artbbq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELLEN RODENBERG

Solotentoonstelling bij galerie Lutz, KUNSTRAI, Amsterdam 2005

Stand 36 

 

Schilderijen

 

BINNENBLIK  ENTER. binnenblik is in eerste opzet voortgekomen uit motief 1.

Daarna kwamen de lijnvormen die op opengezette ramen lijken.

Tussen de kleurlijnen zitten beelden zoals een meisje, die gedeeltelijk nog zichtbaar zijn

Het meisje is afkomstig van een krantenfoto.

Deze foto ligt ook elders in de stand, verwerkt in een collage (buy more guns), bij het spreekgestoelte van polystyreen, Powerplace.

BUITENBLIK  COMMITMENTS. Buitenblik is een schilderij gebaseerd op motief 3 (tafel).

De ovaal is uit zichzelf losgesprongen, ondertussen andere motieven in

wilde vaart met zich meenemend.

DIZZY MISSY

Is het eerste schilderij waarbij de ovaal/tafel losse ellipsen werden.

De lijnen zijn over motief 8 ( Fremdkörper) heen geschilderd.

 

andere werken

Aan de buitenkant van de stand is een smalle wand (bij wijze van deur) van tempex gehangen

Titel van dit object: POLYPORTE

kwam voort uit het idee om een deurvorm te gebruiken die aan de buitenkant van de stand hangt. Het binnengaan van de stand doe je niet door een deur te openen maar via meerdere (poly) beeldassociaties binnen te gaan.

Het materiaal polystyreen is een isolatiemateriaal wat meestal in de bouw aan het zicht wordt onttrokken nadat het bouwsel is voltooid.

Ook de kunst kent vormen van isolatie. Zo’n immuunsysteem van de kunst is complex maar ook weer snel in sfeer aanvoelbaar mits je er voor open staat.

Een deur is een aanwijzing dat er sprake is van een andere ruimte en

een deur geeft ook de suggestie van toegang. Een naamkaartje geeft aan om welke ruimte het gaat. 

Aan deze polyporte is ook van alles bevestigd. Ze dient als prikbord en planbord tegelijk.

Ze kan werken als een associatieve denkwand. Gedachten kan je de ruimte in dragen.

 

POWER PLACE: is een spreekgestoelte met een afbeeldingen van Napoleon in hermelijnen mantel en keizerlijke sierselen.

Aan de achterzijde een afbeelding vaneen schilderij van de slag bij Waterloo

Bovenop ligt een collage van olieverf op papier (kleurgolven) en foto’s van details van eerdere ruimtelijke opstellingen uit het atelier.

POWERPLACE is  van massief piepschuim

Motieven 3 en 11, deel van de regenboog en delen van ellipsen samen met

motief 0, de onbepaalde factor, de aanjager van het leven

Ook de katheder zelf doet iets met je als je er in de buurt komt

Je krijgt de behoefte erachter te gaan staan of je er juist van verre te houden.

Een leeg spreekgestoelte in een ruimte geplaatst heeft altijd iets incompleets.

Vul je het in of wacht je af?

Deze POWER PLACE (Place de Force) is een beeld

Er komt niets voor en niets erna. Alleen je gedachten kunnen uitgaan naar situaties waarin het katheder een attribuut van betekenis is voor een acteur.

 

meer over het werk:

“Enkele jaren geleden ben ik mijn werkwijze gaan toespitsen.

In plaats van herinneringsbeelden willekeurig te behandelen, heb ik een aantal beelden uit de herinnering rond 2001 en een aantal oudere herinneringen gefixeerd.

Hieruit destilleerde ik een aantal vormmodellen/motieven.

Ze dienen als structuur voor een complex van beelden.

Aan de hand daarvan ben ik nu een netwerk aan het uitbouwen waarvan de ooit gekozen vormmodellen of motieven als knooppunten fungeren.

 

In de schilderijen volg ik aan de hand van die knooppunten een schilderkunstig spoor dat  op het grensvlak van abstractie en figuratie ligt. Het beeldend associëren

leidt tot steeds andere uiterlijke verschijningen. In de vorm zijn de motieven

nog te herkennen maar in hun uitwerking en dus in sfeer kan het ene schilderij

verschillen van het andere.

Een tweede spoor ben ik eind 2003 begonnen in de vorm van Ruimtelijke Opstellingen.

Hierin maak ik gebruik van allerlei materialen en attributen

een opvallend materiaal is het polystyreen of tempex.

Dit materiaal wordt zowel als drager van andere beelden gebruikt als vormmodel.

Het materiaal is bekend als isolatiemateriaal en in dit geval spierwit.

De oorspronkelijke functionele betekenis wordt nu gekoppeld aan filosoferen over de noodzaak van Immuunsystemen dan wel de nodige uitwisseling of zelfs opheffing daarvan. De beweeglijkheid en het transformatievermogen van de mens staat hierin centraal.

Door het piepschuim en andere materialen zo te gebruiken dat kwetsbaarheid, licht in gewicht, mobiliteit en transformatie begrepen kunnen worden, wil ik iets zichtbaar maken van de samenhang tussen begrippen als breekbaar en sterk, macht en onmacht, af en onaf, toeval en opzet, isolatie en poreusheid, fixatie en beweging, tijd en tijdloosheid.

Door de eerder genoemde motieven of knooppunten zowel in de schilderijen en in

andere 2D werken als in de ruimtelijke opstellingen te gebruiken hoop ik een complex zichtbaar te maken dat alles met elkaar te maken heeft en ook voortdurend alles in beweging houdt.

 

  14 motieven of

beeld uitgangspunten en associaties

0 foetus,  levensmodel, vlees,  sfeer, emotie, intuïtie, drijfveer

1 gesloten mobiel boswerkhuis, container, gebouw, binnenblik, buitenkant 1A  stam

2 straat met bomen  2A loof zaad

3 tafel + TV  3A TV/monitor, ovaal, ellipsen,  ontmoeting

4 museum  4A inhoud

5 woonhuis van gisteren 5A TV, monitor, kader

6 leslokaal  instructie inprenting, ontdekking, wetenschap, permanente staat van transformatie

7 plaats, waar, mentale plaats

8 Fremdkörper, niet zijn waar men is

9 toonbank, theater van de verleiding

10 vlag, immuunsysteem, ruimtebepaling

11 menselijke regenboog,esthetiek ,visuele behoefte, schoonheid, vitaliteit, energie

12 kerk, mediaorganisatie, boodschappers, hulpdiensten. rituelenplaats

13 getal 13A variabel, ordening, indeling, concurrentie, tijdsbewustzijn

 

de website www.ellenrodenberg.nl  toont verbanden en ontwikkelingsfasen van het werk. De schilderijen zijn in diverse stadia te zien. De ruimtelijke opstellingen zijn chronologisch te volgen. De mixed media/ werken op papier tonen vaak details van de ruimtelijke opstellingen en worden soms ook weer in latere opstellingen verwerkt. Foto’s in de site worden meestal in verband met een van de motieven  gebracht.

Er is ook vanaf de index een link naar het Multi-impressie/log. Dit weblog ben ik in  september 2004 gestart om de beeldinvloeden en netwerken waar ik me op richt, zichtbaar te maken. of die bij toeval een subrichting worden binnen één van de motieven